0
ورود به حساب کاربری ثبت نام FA
PersianEnglishKurdish
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین پاسور تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ انفجار‌ رویال (بازی جدید) پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
Czech Republic
Pro League
Milan Regner
۳
۲
Josef Grill
Finished
۲۳:۰۰
Radovan Polasek
۲
۳
Radomir Revay
Finished
۲۳:۰۰
Dalimil Machander
۳
۱
Ivan Jemelka
Finished
۱۹:۳۰
Tomas Holik
۲
۳
Milan Klement
Finished
۰۱:۰۰
Vladimir Havlicek
۳
۲
Ladislav Janousek
Finished
۱۶:۰۰
Jan Pribyl
۲
۳
Tadeas Zika
Finished
۱۰:۰۰
Michal Jezek
۳
۰
Alesh Bayer
Finished
۱۹:۳۰
Miroslav Cyrus
۲
۳
Jan Kabelka
Finished
۲۲:۰۰
Milan Vrabec
۳
۲
Tomasch David
Finished
۱۰:۰۰
Josef Palecek
۰
۳
Miroslav Vaclavik
Finished
۱۰:۳۰
Bohumil Duben
۲
۳
Ales Krejci
Finished
۱۳:۰۰
Vladimir Havlicek
۱
۳
Josef Belovsky
Finished
۱۴:۳۰
Jaroslav Bresky
۳
۲
Simon Kadavy
Finished
۱۷:۰۰
Michal Jezek
۱
۳
Rostyslav Kliucuk
Finished
۱۷:۳۰
Jan Zitnik
۳
۲
David Kacirek
Finished
۱۹:۰۰
Antonin Baros
۳
۲
Martin Biolek
Finished
۲۲:۳۰
Jiri Svec
۳
۲
Milan Vrabec
Finished
۱۰:۳۰
Simon Kadavy
۳
۱
Jan Svoboda
Finished
۱۴:۳۰
Jan Manhal Snr
۳
۱
Ales Ruzicka
Finished
۱۵:۳۰
Michal Drastich
۱
۳
Jan Manhal Snr
Finished
۱۷:۰۰
Ondrej Pastorek
۲
۳
Milan Longin
Finished
۲۲:۳۰
Jan Kabelka
۳
۱
Ladislav Svanda
Finished
۲۳:۰۰
Jan Steffan
۲
۳
Vaclav Hruska Snr
Finished
۰۲:۳۰
Vaclav Hruska Snr
۱
۳
Martin Sychra
Finished
۰۶:۰۰
Karel Hons
۳
۱
Jiri Vesely Sr.
Finished
۱۰:۰۰
Jan Potensky
۲
۳
Milan Vrabec
Finished
۱۱:۳۰
Michal Moravec
۳
۲
Jan Pribyl
Finished
۱۱:۳۰
Jiri Pozarsky
۱
۳
Jan Svoboda
Finished
۱۶:۳۰
Lubor Sulava
۲
۳
Jan Pleskot
Finished
۲۲:۳۰
Milan Zika
۱
۳
Petr Jochym
Finished
۰۱:۰۰
Vaclav Hruska Snr
۳
۰
Ondrej Baly
Finished
۰۳:۳۰
Pavel Kulhanek
۳
۱
Vaclav Hruska Snr
Finished
۰۵:۰۰
Miroslav Vaclavik
۱
۳
Jan Varcl Snr
Finished
۱۰:۰۰
Bohumil Duben
۳
۰
Karel Hons
Finished
۱۰:۳۰
Jiri Svec
۰
۳
Tomasch David
Finished
۱۲:۰۰
Jan Manhal Snr
۲
۳
Michal Drastich
Finished
۱۳:۳۰
Jan Przybyla
۳
۰
Karel Baros
Finished
۱۴:۰۰
Ladislav Janousek
۳
۲
Plachy Jiri
Finished
۱۵:۰۰
Richard Macura
۳
۲
Jan Przybyla
Finished
۱۵:۳۰
Ondrej Kus
۱
۳
Karel Baros
Finished
۱۶:۰۰
Karel Baros
۳
۰
Richard Macura
Finished
۱۷:۰۰
Josef Belovsky
۰
۳
Vladimir Havlicek
Finished
۱۷:۰۰
Ondrej Mista
۱
۳
Jan Zitnik
Finished
۱۸:۰۰
Tomas Prosa
۲
۳
Pavel Gireth
Finished
۱۸:۳۰
Karel Zeman
۰
۳
Dalimil Machander
Finished
۱۹:۰۰
Jan Kanera
۳
۲
Pavel Gireth
Finished
۱۹:۳۰
David Kacirek
۳
۰
Ondrej Mista
Finished
۱۹:۳۰
David Kacirek
۳
۲
Jan Zitnik
Finished
۲۱:۰۰
Martin Biolek
۲
۳
Radovan Polasek
Finished
۲۲:۰۰
Milan Cakovsky Snr
۳
۱
Miroslav Cyrus
Finished
۲۲:۳۰
Radomir Revay
-
-
Martin Biolek
بازی شروع نشده است
۲۳:۳۰
Adolf Huttl
۲
۳
Petr Jochym
Finished
۰۰:۰۰
Miloslav Kotil
۳
۲
Jaroslav Dorazka
Finished
۰۰:۰۰
Adam Brazda
۳
۰
Tonar Lukas
Finished
۰۰:۳۰
Jakub Vogel
۰
۳
Jan Varcl Jr.
Finished
۰۱:۰۰
Petr Machovec
۰
۳
Jiri Beranek
Finished
۰۱:۰۰
Ladislav Zatecka
۳
۰
Vladimir Cermak
Finished
۰۲:۰۰
Plachy Jiri
۳
۰
Richard Krejci
Finished
۰۲:۳۰
Martin Sychra
۰
۳
Pavel Kulhanek
Finished
۰۳:۰۰
Kostal Marek
۲
۳
Ladislav Zatecka
Finished
۰۳:۰۰
Richard Krejci
۳
۲
Vladimir Cermak
Finished
۰۳:۳۰
Jan Steffan
۱
۳
Pavel Kulhanek
Finished
۰۴:۰۰
Vladimir Cermak
۳
۲
Kostal Marek
Finished
۰۴:۳۰
Ondrej Baly
۲
۳
Martin Sychra
Finished
۰۴:۳۰
Plachy Jiri
۳
۲
Vladimir Cermak
Finished
۰۶:۳۰
Bohumil Duben
۳
۲
Jiri Vesely Sr.
Finished
۱۲:۰۰
Josef Palecek
۱
۳
Jan Varcl Snr
Finished
۱۲:۰۰
Tomasch David
۳
۰
Jiri Svec
Finished
۱۲:۳۰
Josef Palecek
۳
۲
Tomas Kucera
Finished
۱۲:۳۰
Jan Potensky
۱
۳
Milan Vrabec
Finished
۱۳:۰۰
David Szotek
۲
۳
Michal Moravec
Finished
۱۳:۰۰
Josef Belovsky
۳
۱
Ladislav Janousek
Finished
۱۴:۰۰
Michal Drastich
۳
۲
Ales Ruzicka
Finished
۱۴:۳۰
Jiri Pozarsky
۱
۳
Jaroslav Bresky
Finished
۱۵:۰۰
Plachy Jiri
۱
۳
Josef Belovsky
Finished
۱۵:۳۰
Jaroslav Bresky
۳
۰
Jan Svoboda
Finished
۱۵:۳۰
Simon Kadavy
۰
۳
Jiri Pozarsky
Finished
۱۶:۰۰
David Kacirek
۳
۱
Milan Fikar
Finished
۱۷:۳۰
Pavel Gireth
۳
۱
Blazek Jan
Finished
۱۸:۰۰
Vojtech Molin
۳
۲
Ivan Jemelka
Finished
۱۸:۳۰
Blazek Jan
۱
۳
Jan Kanera
Finished
۱۹:۰۰
Tomas Prosa
۳
۰
Blazek Jan
Finished
۲۰:۰۰
Rostyslav Kliucuk
۲
۳
Jiri Ruzicka
Finished
۲۰:۰۰
Tomas Prosa
۳
۱
Blazek Jan
Finished
۲۰:۳۰
Josef Grill
۰
۳
Ondrej Pastorek
Finished
۲۱:۳۰
Ladislav Svanda
۲
۲
Miroslav Cyrus
inprogress
۲۳:۳۰
Tomas Andrle
۳
۱
Lukas Krok
Finished
۰۰:۰۰
Kostal Marek
۳
۰
Plachy Jiri
Finished
۰۱:۳۰
Martin Sychra
۳
۰
Jan Steffan
Finished
۰۱:۳۰
Pavel Kulhanek
۲
۳
Ondrej Baly
Finished
۰۲:۰۰
Ondrej Baly
۳
۱
Jan Steffan
Finished
۰۵:۳۰
Vladimir Cermak
۲
۳
Plachy Jiri
Finished
۰۵:۳۰
Michal Moravec
۱
۳
David Szotek
Finished
۰۹:۳۰
David Szotek
۱
۳
Jan Pribyl
Finished
۱۰:۳۰
Ales Krejci
۳
۱
Karel Hons
Finished
۱۱:۳۰
Ales Ruzicka
۳
۰
Miroslav Nejedly
Finished
۱۴:۰۰
Jan Svoboda
۳
۱
Jiri Pozarsky
Finished
۱۴:۰۰
Ivan Jemelka
۰
۳
Karel Zeman
Finished
۱۸:۰۰
Rostyslav Kliucuk
۳
۲
Alesh Bayer
Finished
۱۸:۳۰
Jan Kanera
۱
۳
Pavel Gireth
Finished
۲۱:۰۰
Radomir Revay
۳
۱
Antonin Baros
Finished
۲۱:۳۰
Yurii Holovatiuk
۳
۰
Lubor Sulava
Finished
۲۱:۳۰
Miroslav Barta
۱
۳
Yurii Holovatiuk
Finished
۲۳:۰۰
Tonar Lukas
۰
۳
Tomas Holik
Finished
۰۰:۰۰
Tomas Andrle
۳
۱
Lukas Krok
Finished
۰۰:۳۰
Plachy Jiri
۰
۳
Ladislav Zatecka
Finished
۰۴:۰۰
Ladislav Zatecka
۳
۱
Richard Krejci
Finished
۰۵:۰۰
Richard Krejci
۱
۳
Kostal Marek
Finished
۰۶:۰۰
Vaclav Hruska Snr
۲
۳
Ondrej Baly
Finished
۰۶:۳۰
Pavel Kulhanek
۰
۳
Martin Sychra
Finished
۰۷:۰۰
Ladislav Zatecka
۰
۳
Kostal Marek
Finished
۰۷:۰۰
Tomas Kucera
۱
۳
Josef Palecek
Finished
۰۹:۳۰
Jan Potensky
۳
۰
Jiri Svec
Finished
۰۹:۳۰
Ales Krejci
۰
۳
Bohumil Duben
Finished
۰۹:۳۰
Tomasch David
۱
۳
Jan Potensky
Finished
۱۱:۰۰
Jan Varcl Snr
۳
۱
Tomas Kucera
Finished
۱۱:۰۰
Jiri Vesely Sr.
۲
۳
Ales Krejci
Finished
۱۱:۰۰
Tadeas Zika
۱
۳
Michal Moravec
Finished
۱۱:۰۰
Tomas Kucera
۱
۳
Miroslav Vaclavik
Finished
۱۱:۳۰
David Szotek
۳
۰
Tadeas Zika
Finished
۱۲:۰۰
Jan Pribyl
۳
۰
Tadeas Zika
Finished
۱۲:۳۰
Richard Macura
۳
۰
Ondrej Kus
Finished
۱۳:۳۰
Jaroslav Bresky
۰
۳
Simon Kadavy
Finished
۱۳:۳۰
Plachy Jiri
۲
۳
Vladimir Havlicek
Finished
۱۳:۳۰
Ondrej Kus
۳
۰
Jan Przybyla
Finished
۱۴:۳۰
Miroslav Nejedly
۰
۳
Jan Manhal Snr
Finished
۱۵:۰۰
Karel Baros
۳
۰
Richard Macura
Finished
۱۵:۰۰
Michal Drastich
۳
۰
Miroslav Nejedly
Finished
۱۶:۰۰
Ales Ruzicka
۳
۰
Miroslav Nejedly
Finished
۱۶:۳۰
Dalimil Machander
۳
۰
Vojtech Molin
Finished
۱۷:۳۰
Jan Kanera
۳
۱
Tomas Prosa
Finished
۱۷:۳۰
Milan Fikar
۲
۳
Ondrej Mista
Finished
۱۸:۳۰
Jiri Ruzicka
۳
۱
Michal Jezek
Finished
۱۹:۰۰
Milan Fikar
۳
۱
Jan Zitnik
Finished
۲۰:۰۰
Vojtech Molin
۲
۳
Karel Zeman
Finished
۲۰:۰۰
Milan Fikar
۱
۳
Ondrej Mista
Finished
۲۰:۳۰
Michal Jezek
۳
۱
Alesh Bayer
Finished
۲۰:۳۰
Dalimil Machander
۳
۱
Karel Zeman
Finished
۲۱:۰۰
Jiri Ruzicka
۳
۱
Rostyslav Kliucuk
Finished
۲۱:۰۰
Ladislav Svanda
۰
۳
Milan Cakovsky Snr
Finished
۲۱:۳۰
Milan Longin
۰
۳
Milan Regner
Finished
۲۲:۰۰
Jan Pleskot
۰
۳
Miroslav Barta
Finished
۲۲:۰۰
Yurii Holovatiuk
۲
۲
Jan Pleskot
inprogress
۲۳:۳۰
Josef Grill
۲
۰
Milan Longin
inprogress
۲۳:۳۰
Argentina
WTT Contender Mendoza
Leonardo Kenzo Iizuka
۰
۳
Cedric Nuytinck
Finished
۱۹:۰۵
Nicolas Callaba
۲
۳
Alexis Orencel
Finished
۰۱:۱۵
Yang Tzu-Yi
۰
۳
Yaroslav Zhmudenko
Finished
۱۹:۰۵
Benedek Olah
۳
۰
Manush Utpalbhai Shah
Finished
۱۹:۴۰
Kijeong Cho
۱
۳
Can Akkuzu
Finished
۱۸:۳۰
Luciano Alto
۱
۱
Ricardo Walther
inprogress
۲۳:۳۰
Tomas Saavedra
۰
۳
Dongsoo Kang
Finished
۱۹:۰۵
Matteo Mutti
۲
۱
Thibault Poret
inprogress
۲۳:۳۰
Russia
Liga Pro
Eduard Tsvetkov
۳
۰
Andrey Doncenko
Finished
۰۹:۴۵
Dmitriy Kugurushev
۳
۱
Sergey Muslikov
Finished
۰۳:۴۵
Oleg Belugin
۲
۳
Vladimir Klimentev
Finished
۱۶:۰۰
Sergey Martyukhin
۱
۳
Oleg Butorin
Finished
۱۶:۱۵
Andrey Puchinin
۲
۳
Oleg Kutuzov
Finished
۲۲:۱۵
Sergey Lanovenko
۲
۳
Roman Zelenskii
Finished
۰۲:۰۰
Vasilii Obukhov
۳
۰
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۳:۱۵
Kutenkov Dmitry
۱
۳
Evgeny Kalashnikov
Finished
۱۰:۳۰
Victor Bogdenko
۰
۳
Valeriy Skomskov
Finished
۱۴:۱۵
Mikhail Mukhamedzhanov
۲
۳
Aleksandr Idrisov
Finished
۱۷:۴۵
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۳
۰
Vasilii Obukhov
Finished
۰۰:۴۵
Vladimir Nemashkalo
۳
۰
Dmitriy Kugurushev
Finished
۰۱:۴۵
Oleg Kutuzov
۲
۳
Vasilii Obukhov
Finished
۰۲:۱۵
Kutenkov Dmitry
۲
۳
Alexander Klavdenkov
Finished
۰۸:۳۰
Ilya Novikov
۳
۱
Aleksey Lobanov
Finished
۰۸:۴۵
Nikita Shchavelev
۳
۱
Eduard Tsvetkov
Finished
۱۰:۴۵
Victor Bogdenko
۳
۱
Maksim Chechulin
Finished
۱۲:۱۵
Yurii Khaperskii
۳
۱
Alexander Poprotsky Vladimirovich
Finished
۱۴:۱۵
Oleg Butorin
۲
۳
Sergey Morozov
Finished
۱۷:۱۵
Yaroslav Troyanov
۰
۳
Sergey Martyukhin
Finished
۱۷:۴۵
Vladimir Klimentev
۲
۳
Alexander Kolmin
Finished
۱۸:۳۰
Igor Zemit
۳
۰
Oleg Soldusov
Finished
۲۰:۰۰
Andrey Puchinin
۳
۰
Sergey Myagkov
Finished
۲۰:۱۵
Sergey Myagkov
۳
۱
Oleg Kutuzov
Finished
۲۱:۱۵
Mikhail Taltykin
۲
۳
Igor Zemit
Finished
۲۱:۳۰
Aleksandr Rakhmatov
۲
۳
Dmitrii Pishchuk
Finished
۲۲:۱۵
Sergey Myagkov
۳
۲
Igor Kovalev
Finished
۲۲:۴۵
Evgeniy Ilyukhin
۳
۲
Ivan Pandur
Finished
۰۰:۱۵
Viktor Kalachev
۳
۱
Roman Zelenskii
Finished
۰۰:۳۰
Ivan Pandur
۳
۲
Oleg Kutuzov
Finished
۰۱:۱۵
Vyacheslav Chernov
۱
۳
Viktor Kalachev
Finished
۰۱:۳۰
Evgeniy Ilyukhin
۳
۰
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
Finished
۰۱:۴۵
Oleg Moshnikov
۳
۰
Damir Bedretdinov
Finished
۰۸:۰۰
Andrey Doncenko
۱
۳
Nikita Shchavelev
Finished
۰۸:۱۵
Gennady Karpovkin
۳
۱
Eduard Tsvetkov
Finished
۰۸:۴۵
Andrey Artemov
۱
۳
Kutenkov Dmitry
Finished
۱۰:۰۰
Oleg Moshnikov
۲
۳
Igor Krikunov
Finished
۱۰:۰۰
Alexander Poprotsky Vladimirovich
۳
۱
Nikita Shchavelev
Finished
۱۲:۴۵
Vadim Putilovsky
۱
۳
Galuzinskii Stefan
Finished
۱۴:۳۰
Viacheslav Seleznev
۱
۳
Sergey Nikulin
Finished
۱۴:۳۰
Denis Molodtsov
۳
۲
Mikhail Ignatov
Finished
۱۶:۳۰
Sergey Morozov
۳
۲
Yaroslav Troyanov
Finished
۱۶:۴۵
Sergey Gushchin
۰
۳
Viktor Kalachev
Finished
۱۷:۰۰
Vasiliy Rudenko
۱
۳
Dmitriy Ermolov
Finished
۱۷:۱۵
Oleg Butorin
۱
۳
Yaroslav Troyanov
Finished
۱۸:۴۵
Vasiliy Rudenko
۱
۳
Mikhail Mukhamedzhanov
Finished
۱۸:۴۵
Aleksandr Rakhmatov
۳
۰
Alexey Innazarov
Finished
۲۰:۱۵
Oleg Kutuzov
۳
۰
Igor Kovalev
Finished
۲۰:۴۵
Dmitriy Kugurushev
۳
۰
Andrei Khanevskii
Finished
۰۰:۴۵
Ivan Pandur
۱
۳
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
Finished
۰۲:۴۵
Igor Krikunov
۳
۰
Oleg Borisovich Manuylov
Finished
۰۸:۳۰
Damir Bedretdinov
۳
۲
Igor Krikunov
Finished
۰۹:۰۰
Maksim Mameka
۳
۲
Ilya Novikov
Finished
۰۹:۱۵
Damir Bedretdinov
۲
۳
Oleg Borisovich Manuylov
Finished
۱۰:۳۰
Kozyrev Andrei
۱
۳
Galuzinskii Stefan
Finished
۱۲:۳۰
Viacheslav Seleznev
۰
۳
Konstantin Bystrushkin
Finished
۱۲:۳۰
Galuzinskii Stefan
۱
۳
Igor Abelmasov
Finished
۱۳:۳۰
Nikita Shchavelev
۲
۳
Yurii Khaperskii
Finished
۱۳:۴۵
Anton Skoblov
۳
۱
Alexander Kolmin
Finished
۱۶:۳۰
Alexander Kolmin
۳
۰
Oleg Belugin
Finished
۱۷:۳۰
Oleg Belugin
۰
۳
Anton Skoblov
Finished
۱۸:۰۰
Sergey Martyukhin
۳
۰
Sergey Morozov
Finished
۱۸:۱۵
Mikhail Ignatov
۱
۳
Viktor Kalachev
Finished
۱۹:۰۰
Artem Tsitselsky
۳
۲
Aleksandr Chuliukov
Finished
۲۱:۳۰
Igor Kovalev
۲
۳
Andrey Puchinin
Finished
۲۱:۴۵
Vasilii Obukhov
۲
۳
Ivan Pandur
Finished
۰۴:۱۵
Oleg Kutuzov
۳
۲
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۴:۴۵
Andrey Doncenko
۳
۰
Gennady Karpovkin
Finished
۱۰:۱۵
Maksim Mameka
۱
۳
Aleksey Lobanov
Finished
۱۰:۴۵
Alexander Klavdenkov
۲
۳
Andrey Artemov
Finished
۱۱:۰۰
Igor Abelmasov
۳
۲
Vadim Putilovsky
Finished
۱۲:۰۰
Vadim Putilovsky
۰
۳
Kozyrev Andrei
Finished
۱۳:۰۰
Igor Abelmasov
۳
۱
Kozyrev Andrei
Finished
۱۴:۰۰
Denis Molodtsov
۳
۱
Sergey Gushchin
Finished
۱۸:۳۰
Alexander Ekzhanov
۱
۳
Mikhail Taltykin
Finished
۲۰:۳۰
Girevenkov Alik
۱
۳
Artem Tsitselsky
Finished
۲۰:۳۰
Nikolay Agapov
۳
۲
Vasilevskiy Kirill
Finished
۲۰:۳۰
Aleksandr Chuliukov
۳
۰
Ivan Moshkov
Finished
۲۱:۰۰
Alexey Innazarov
۰
۳
Dmitrii Pishchuk
Finished
۲۱:۱۵
Vasilevskiy Kirill
۱
۳
Vladimir Khurgin
Finished
۲۱:۳۰
Igor Zemit
۳
۰
Alexander Ekzhanov
Finished
۲۲:۰۰
Oleg Soldusov
۱
۳
Mikhail Taltykin
Finished
۲۲:۳۰
Girevenkov Alik
۳
۱
Aleksandr Chuliukov
Finished
۲۲:۳۰
Vyacheslav Chernov
۰
۳
Andrei Matonin
Finished
۰۰:۰۰
Aleksei Konobeev
۳
۲
Sergey Muslikov
Finished
۰۱:۱۵
Roman Zelenskii
۲
۳
Vyacheslav Chernov
Finished
۰۳:۰۰
Viktor Kalachev
۲
۳
Sergey Lanovenko
Finished
۰۳:۳۰
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۳
۰
Oleg Kutuzov
Finished
۰۳:۴۵
Roman Zelenskii
۱
۳
Andrei Matonin
Finished
۰۴:۰۰
Andrei Khanevskii
۳
۲
Aleksei Konobeev
Finished
۰۴:۱۵
Sergey Lanovenko
۳
۱
Vyacheslav Chernov
Finished
۰۴:۳۰
Sergey Muslikov
۳
۱
Vladimir Nemashkalo
Finished
۰۴:۴۵
Aleksandr Ivanovich Frolov
۳
۱
Maksim Mameka
Finished
۰۸:۰۵
Oleg Borisovich Manuylov
۰
۳
Oleg Moshnikov
Finished
۰۹:۳۰
Alexander Klavdenkov
۲
۳
Evgeny Kalashnikov
Finished
۰۹:۳۰
Aleksey Lobanov
۳
۲
Aleksandr Ivanovich Frolov
Finished
۰۹:۳۵
Aleksandr Ivanovich Frolov
۳
۰
Ilya Novikov
Finished
۱۰:۰۵
Yurii Khaperskii
۱
۳
Nikolay Agapov
Finished
۱۲:۱۵
Valeriy Skomskov
۳
۰
Dmitrii Konstantinov
Finished
۱۲:۴۵
Maksim Chechulin
۳
۱
Valeriy Skomskov
Finished
۱۳:۱۵
Nikolay Agapov
۳
۲
Alexander Poprotsky Vladimirovich
Finished
۱۳:۱۵
Konstantin Bystrushkin
۰
۳
Sergey Nikulin
Finished
۱۳:۳۰
Dmitrii Konstantinov
۲
۳
Victor Bogdenko
Finished
۱۳:۴۵
Nikolay Agapov
۱
۳
Nikita Shchavelev
Finished
۱۴:۴۵
Maksim Chechulin
۳
۱
Dmitrii Konstantinov
Finished
۱۴:۴۵
Dmitriy Ermolov
۳
۰
Mikhail Mukhamedzhanov
Finished
۱۶:۴۵
Mikhail Ignatov
۳
۱
Sergey Gushchin
Finished
۱۷:۳۰
Viktor Kalachev
۳
۱
Denis Molodtsov
Finished
۱۸:۰۰
Dmitrii Pishchuk
۱
۳
Anatoly Batalov
Finished
۲۰:۴۵
Vladimir Khurgin
۰
۳
Evgenii Grachev
Finished
۲۱:۰۰
Oleg Soldusov
۰
۳
Alexander Ekzhanov
Finished
۲۱:۰۰
Anatoly Batalov
۱
۳
Aleksandr Rakhmatov
Finished
۲۱:۴۵
Ivan Moshkov
۳
۲
Girevenkov Alik
Finished
۲۲:۰۰
Nikolay Agapov
۳
۲
Vladimir Khurgin
Finished
۲۲:۳۰
Alexey Innazarov
۰
۳
Anatoly Batalov
Finished
۲۲:۴۵
Artem Tsitselsky
۰
۳
Ivan Moshkov
Finished
۲۳:۰۰
Europe
TT Elite Series
Amirreza Abbasi
۲
۳
Piotr Cyrnek
Finished
۱۴:۴۰
Grzegorz Adamiak
۳
۱
Krzysztof Wloczko
Finished
۱۹:۲۰
Antoni Witkowski
۳
۲
Daniel Lis
Finished
۲۲:۱۵
Krystian Kolodziej
۳
۲
Damian Korczak
Finished
۰۱:۲۵
Patrick Klos
۳
۱
Michal Benes
Finished
۱۶:۴۵
Michal Minda
۲
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۲۳:۱۰
Daniel Lis
۳
۱
Lukasz Jarocki
Finished
۲۳:۲۵
Krzysztof Kotyl
۲
۳
Dawid Gala
Finished
۰۱:۰۵
Kowalczyk Marcin
۲
۳
Dawid Gala
Finished
۰۱:۵۰
Filip Mlynarski
۳
۱
Karol Wisniewski
Finished
۰۱:۵۰
Gala Bartlomiej
۱
۳
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۲:۱۵
Grzegorz Adamiak
۱
۳
Daniel Lis
Finished
۱۱:۱۰
Krzysztof Wloczko
۳
۰
Lukasz Jarocki
Finished
۱۶:۱۰
Grzegorz Adamiak
۲
۳
Lukasz Jarocki
Finished
۱۶:۵۵
Antoni Witkowski
۳
۲
Lukasz Jarocki
Finished
۲۱:۰۰
Mariusz Koczyba
۳
۱
Kowalczyk Marcin
Finished
۰۰:۱۵
Grzegorz Adamiak
۱
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۰۸:۲۰
Marcin Jadczyk
۳
۱
Piotr Cyrnek
Finished
۱۰:۲۰
Krzysztof Wloczko
۳
۰
Krzysztof Kapik
Finished
۱۲:۴۵
Grzegorz Adamiak
۳
۲
Daniel Lis
Finished
۱۴:۵۵
Marcin Jadczyk
۲
۳
Piotr Cyrnek
Finished
۱۶:۲۰
Daniel Bak
۳
۰
Piotr Cyrnek
Finished
۱۷:۰۵
Amirreza Abbasi
۳
۰
Patrick Klos
Finished
۱۷:۳۰
Krzysztof Wloczko
۳
۲
Daniel Lis
Finished
۱۷:۴۵
Amirreza Abbasi
۲
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۱۸:۴۰
Daniel Bak
۲
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۱۹:۳۰
Mateusz Misiak
۲
۳
Linek Adam
Finished
۰۰:۵۰
Daniel Lis
۳
۰
Karol Wisniewski
Finished
۰۱:۰۰
Mateusz Misiak
۳
۲
Michal Minda
Finished
۰۲:۰۵
Daniel Lis
۳
۱
Krystian Kolodziej
Finished
۰۲:۳۵
Krzysztof Kotyl
۳
۲
Adam Kasperski
Finished
۰۵:۵۵
Adam Kasperski
۳
۰
Dawid Gala
Finished
۰۷:۰۵
Daniel Lis
۳
۰
Krzysztof Wloczko
Finished
۱۰:۲۵
Artur Sobel
۳
۱
Zochniak Jakub
Finished
۱۱:۰۰
Antoni Witkowski
۳
۲
Krzysztof Wloczko
Finished
۱۵:۲۰
Patrick Klos
۱
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۱۵:۳۰
Adrian Spychala
۱
۳
Grzegorz Adamiak
Finished
۱۵:۴۵
Marcin Jadczyk
۳
۱
Michal Benes
Finished
۱۷:۵۵
Daniel Lis
۳
۰
Lukasz Jarocki
Finished
۱۸:۵۵
Antoni Witkowski
۳
۱
Lukasz Jarocki
Finished
۱۹:۴۵
Patrick Klos
۱
۳
Piotr Cyrnek
Finished
۱۹:۵۵
Adrian Spychala
۱
۳
Daniel Lis
Finished
۲۰:۰۵
Karol Wisniewski
۰
۳
Krystian Kolodziej
Finished
۰۰:۱۰
Bartosz Kwodawski
۲
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۰:۲۵
Krzysztof Kapik
۱
۳
Damian Korczak
Finished
۰۲:۱۰
Seroka Szymon
۳
۱
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۲:۲۵
Blazej Szczepanek
۱
۳
Dawid Gala
Finished
۰۲:۴۰
Gala Bartlomiej
۱
۳
Wisniewski Bartlomiej
Finished
۰۶:۲۰
Blazej Szczepanek
۲
۳
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۶:۴۰
Wisniewski Bartlomiej
۳
۰
Dawid Gala
Finished
۰۷:۵۵
Amirreza Abbasi
۱
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۰۹:۳۰
Daniel Bak
۱
۳
Michal Benes
Finished
۰۹:۵۵
Bartosz Czerwinski
۳
۲
Krzysztof Kapik
Finished
۱۰:۰۰
Adrian Spychala
۱
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۱۰:۴۵
Amirreza Abbasi
۳
۰
Patrick Klos
Finished
۱۰:۴۵
Michal Benes
۰
۳
Piotr Cyrnek
Finished
۱۱:۰۵
Daniel Bak
۳
۲
Amirreza Abbasi
Finished
۱۱:۳۰
Bartosz Czerwinski
۳
۰
Krzysztof Wloczko
Finished
۱۱:۳۵
Marcin Jadczyk
۱
۳
Patrick Klos
Finished
۱۱:۵۵
Grzegorz Adamiak
۳
۲
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۲:۲۰
Michal Benes
۳
۱
Amirreza Abbasi
Finished
۱۲:۲۰
Patrick Klos
۳
۱
Piotr Cyrnek
Finished
۱۳:۰۵
Amirreza Abbasi
۳
۲
Piotr Cyrnek
Finished
۱۳:۵۵
Artur Sobel
۳
۱
Mateusz Misiak
Finished
۱۴:۱۰
Adrian Spychala
۱
۳
Lukasz Jarocki
Finished
۱۴:۳۰
Linek Adam
۱
۳
Michal Minda
Finished
۱۵:۲۰
Amirreza Abbasi
۰
۳
Daniel Bak
Finished
۱۵:۵۵
Linek Adam
۳
۰
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۱۸:۰۵
Grzegorz Adamiak
۳
۰
Antoni Witkowski
Finished
۱۸:۱۰
Adrian Spychala
۳
۱
Krzysztof Wloczko
Finished
۱۸:۳۰
Michal Benes
۳
۱
Piotr Cyrnek
Finished
۱۹:۰۵
Adam Kasperski
۳
۱
Mariusz Koczyba
Finished
۲۰:۴۰
Daniel Lis
۳
۰
Balcerzak Marcin
Finished
۲۱:۲۵
Kowalczyk Marcin
۱
۳
Piotr Strus
Finished
۲۱:۳۰
Krystian Kolodziej
۳
۲
Karol Wisniewski
Finished
۲۱:۵۰
Karol Wisniewski
۰
۳
Lukasz Jarocki
Finished
۲۲:۴۰
Kowalczyk Marcin
۱
۳
Jaroslaw Rolak
Finished
۲۲:۴۵
Adam Kasperski
۰
۳
Kowalczyk Marcin
Finished
۲۳:۳۰
Bartosz Kwodawski
۳
۲
Michal Minda
Finished
۰۲:۵۰
Gala Bartlomiej
۱
۳
Adam Kasperski
Finished
۰۳:۰۵
Blazej Szczepanek
۰
۳
Gala Bartlomiej
Finished
۰۳:۵۵
Gala Bartlomiej
۳
۱
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۷:۳۰
Blazej Szczepanek
۳
۰
Adam Kasperski
Finished
۰۸:۱۵
Daniel Bak
۱
۳
Piotr Cyrnek
Finished
۰۸:۴۰
Adrian Spychala
۰
۳
Krzysztof Wloczko
Finished
۰۸:۴۵
Michal Benes
۱
۳
Patrick Klos
Finished
۰۹:۰۵
Zochniak Jakub
۲
۳
Mateusz Misiak
Finished
۱۴:۵۵
Daniel Bak
۳
۱
Michal Benes
Finished
۱۵:۰۵
Artur Sobel
۰
۳
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۱۵:۴۰
Antoni Witkowski
۰
۳
Daniel Lis
Finished
۱۶:۳۵
Zochniak Jakub
۰
۳
Artur Sobel
Finished
۱۷:۲۰
Adrian Spychala
۰
۳
Antoni Witkowski
Finished
۱۷:۲۰
Amirreza Abbasi
۳
۰
Michal Benes
Finished
۲۰:۱۵
Adam Kasperski
۳
۲
Przemyslaw Korzec
Finished
۲۱:۵۵
Przemyslaw Korzec
۳
۲
Mariusz Koczyba
Finished
۲۳:۰۵
Dawid Kotwica
۰
۳
Rudomina Kamil
Finished
۲۳:۳۵
Linek Adam
۱
۳
Seroka Szymon
Finished
۰۰:۰۰
Filip Mlynarski
۳
۱
Krzysztof Kapik
Finished
۰۰:۳۵
Gala Bartlomiej
۰
۳
Tomasz Lojtek
Finished
۰۰:۴۰
Mariusz Koczyba
۳
۱
Tomasz Lojtek
Finished
۰۱:۲۵
Wisniewski Bartlomiej
۱
۳
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۳:۳۰
Krzysztof Kotyl
۳
۲
Dawid Gala
Finished
۰۴:۲۰
Wisniewski Bartlomiej
۳
۲
Adam Kasperski
Finished
۰۴:۴۵
Gala Bartlomiej
۳
۱
Dawid Gala
Finished
۰۵:۰۵
Blazej Szczepanek
۱
۳
Wisniewski Bartlomiej
Finished
۰۵:۳۰
Grzegorz Poliniewicz
۳
۰
Seroka Szymon
Finished
۰۸:۱۶
Daniel Lis
۳
۰
Bartosz Czerwinski
Finished
۰۹:۱۰
Grzegorz Poliniewicz
۳
۰
Aleksander Lilien
Finished
۰۹:۲۵
Grzegorz Adamiak
۳
۰
Adrian Spychala
Finished
۰۹:۳۵
Adrian Spychala
۰
۳
Daniel Lis
Finished
۱۲:۰۰
Daniel Bak
۳
۱
Marcin Jadczyk
Finished
۱۲:۴۰
Zochniak Jakub
۳
۰
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۱۲:۵۵
Adrian Spychala
۰
۳
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۳:۱۰
Michal Minda
۱
۳
Artur Sobel
Finished
۱۳:۲۰
Michal Benes
۳
۱
Marcin Jadczyk
Finished
۱۳:۳۰
Daniel Lis
۲
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۱۳:۳۵
Linek Adam
۰
۳
Zochniak Jakub
Finished
۱۳:۴۵
Grzegorz Adamiak
۲
۳
Krzysztof Wloczko
Finished
۱۳:۵۵
Daniel Bak
۰
۳
Patrick Klos
Finished
۱۴:۱۵
Grzegorz Poliniewicz
۳
۱
Mateusz Misiak
Finished
۱۶:۵۵
Daniel Bak
۰
۳
Patrick Klos
Finished
۱۸:۲۰
Przemyslaw Korzec
۳
۱
Jaroslaw Rolak
Finished
۲۱:۰۵
Piotr Strus
۱
۳
Mariusz Koczyba
Finished
۲۲:۲۰
Krystian Kolodziej
۳
۰
Balcerzak Marcin
Finished
۲۳:۰۰
Antoni Witkowski
۰
۰
Krystian Kolodziej
inprogress
۲۳:۵۰
Piotr Strus
-
-
Jaroslaw Rolak
بازی شروع نشده است
۲۳:۵۵
Argentina
WTT Contender Mendoza Women
Paulina Vega
۱
۳
Ema Labosova
Finished
۱۹:۴۰
Laura Watanabe
۰
۳
Hana Arapovic
Finished
۰۱:۱۵
Diya Parag Chitale
۳
۱
Sarah De Nutte
Finished
۱۸:۳۰
Nathalie Marchetti
۲
۳
Stephanie Loeuillette
Finished
۱۹:۴۰
Sofia Xuan Zhang
۲
۱
Rachel Moret
inprogress
۲۳:۳۰
Prates Jessica
۱
۳
Arantxa Cossio Aceves
Finished
۰۰:۰۵
Altinkaya Sibel
۳
۰
Victoria Strassburger
Finished
۰۰:۴۰
Oceane Guisnel
۳
۰
Valentina Rios
Finished
۰۰:۴۰
Sofia Kano
۰
۳
Hsien-Tzu Cheng
Finished
۱۸:۳۰
Germany
Challenger Series
Marco Stefanidis
۳
۰
Siddharta Almeida
Finished
۱۷:۰۰
Marco Stefanidis
۳
۲
Michael Fuchs
Finished
۱۵:۰۰
Max Klink
۳
۱
Michael Fuchs
Finished
۱۳:۰۰
David Kumpel
۲
۳
Markus Bott
Finished
۱۴:۳۰
Marco Stefanidis
۲
۳
Markus Bott
Finished
۱۹:۰۰
Michael Fuchs
۲
۳
Siddharta Almeida
Finished
۲۱:۴۰
Damian Zech
۰
۳
Siddharta Almeida
Finished
۲۲:۰۳
Max Klink
۱
۳
Herman Debizhansky
Finished
۱۰:۳۰
Marco Stefanidis
۳
۱
Max Klink
Finished
۱۲:۰۰
Max Klink
۱
۳
Siddharta Almeida
Finished
۱۵:۳۰
Herman Debizhansky
۲
۳
Michael Fuchs
Finished
۲۰:۳۰
Damian Zech
۳
۲
Markus Bott
Finished
۲۱:۰۰
Siddharta Almeida
۱
۲
Markus Bott
inprogress
۲۳:۳۰
Marco Stefanidis
۳
۰
David Kumpel
Finished
۱۰:۰۰
Herman Debizhansky
۱
۳
David Kumpel
Finished
۱۲:۳۰
Herman Debizhansky
۲
۳
Siddharta Almeida
Finished
۱۴:۰۰
Max Klink
۰
۳
Markus Bott
Finished
۱۷:۳۰
Max Klink
۱
۳
Damian Zech
Finished
۲۰:۰۰
Michael Fuchs
۳
۰
Markus Bott
Finished
۲۲:۳۰
Damian Zech
۱
۳
Michael Fuchs
Finished
۲۳:۰۰
Marco Stefanidis
۳
۰
Herman Debizhansky
Finished
۱۱:۰۰
Max Klink
۳
۱
David Kumpel
Finished
۱۱:۳۰
Marco Stefanidis
۳
۱
Damian Zech
Finished
۱۳:۳۰
Herman Debizhansky
۰
۳
Markus Bott
Finished
۱۶:۰۰
David Kumpel
۰
۳
Damian Zech
Finished
۱۶:۳۰
David Kumpel
۳
۱
Michael Fuchs
Finished
۱۸:۰۰
Herman Debizhansky
۰
۳
Damian Zech
Finished
۱۸:۳۰
David Kumpel
-
-
Siddharta Almeida
Finished
۱۹:۳۰
World
TT-CUP
Michal Bracha
۲
۳
Marek Chybinski
Finished
۰۰:۰۰
Zdenek Dusek
۳
۲
Zbynek Vyskocil
Finished
۰۰:۱۰
Wenda Krzysztof
۳
۱
Franciszek Jastrzebowski
Finished
۰۰:۱۵
Radek Zeman
۳
۲
Stanislav Jansa
Finished
۰۰:۲۰
Andrei Knazik
۰
۳
Petr Priscak
Finished
۰۰:۲۵
Golaszewski Kuba
۳
۲
Matachowski Bartosz
Finished
۰۰:۳۰
Dominik Lafek
۲
۳
Dohnal Jaroslav
Finished
۰۰:۴۰
Vojtech Sanc
۲
۳
Jan Slavicek
Finished
۰۰:۵۵
Cermak Jiri
۳
۰
Pavel Vilhelm
Finished
۰۱:۰۰
Michal Bracha
۳
۲
Matachowski Bartosz
Finished
۰۱:۱۰
Zbynek Vyskocil
۲
۳
Dominik Lafek
Finished
۰۱:۱۰
Stanislav Jansa
۳
۱
Radek Zeman
Finished
۰۱:۳۰
Vojtech Sanc
۱
۳
Petr Priscak
Finished
۰۱:۳۵
Fabian Sikora
۳
۰
Denys Kovtanyuk
Finished
۰۱:۴۰
Dohnal Jaroslav
۳
۲
Zdenek Dusek
Finished
۰۱:۵۰
Andrei Knazik
۳
۰
Jan Slavicek
Finished
۰۲:۰۵
Mahmudov Bahrillo
-
-
Louis Lu
Finished
۰۲:۰۵
Marek Chybinski
۱
۳
Golaszewski Kuba
Finished
۰۲:۱۰
Marek Pyzik
۰
۳
Jerzy Kuzmicz
Finished
۰۲:۳۰
Zoladek Dariusz
۰
۳
Cezary Krawczyk
Finished
۰۳:۰۰
Mahmudov Bahrillo
۲
۳
Kotlyarevskiy Semen
Finished
۰۳:۰۵
Albert Misztal
۳
۱
Jerzy Kuzmicz
Finished
۰۳:۳۰
Shaman Jain
-
-
Louis Lu
Finished
۰۳:۳۵
Marek Pyzik
۰
۳
Zoladek Dariusz
Finished
۰۴:۰۰
Mahmudov Bahrillo
۳
۰
Shaman Jain
Finished
۰۴:۰۵
Albert Misztal
۳
۲
Cezary Krawczyk
Finished
۰۴:۳۰
Kotlyarevskiy Semen
۲
۳
Shaman Jain
Finished
۰۴:۳۵
Zoladek Dariusz
۳
۰
Jerzy Kuzmicz
Finished
۰۵:۰۰
Albert Misztal
۲
۳
Zoladek Dariusz
Finished
۰۵:۳۰
Mahmudov Bahrillo
۳
۱
Shaman Jain
Finished
۰۵:۵۰
Marek Pyzik
۲
۳
Cezary Krawczyk
Finished
۰۶:۰۰
Albert Misztal
۳
۱
Marek Pyzik
Finished
۰۶:۳۰
Cezary Krawczyk
۳
۰
Jerzy Kuzmicz
Finished
۰۷:۰۰
Cezary Krawczyk
۳
۲
Albert Misztal
Finished
۰۸:۰۰
Dawid Stapor
۱
۳
Adam Gdula
Finished
۰۸:۳۰
Valois Kayque
۱
۳
Michal Lysakowski
Finished
۰۹:۰۰
Nikolai Danilov
۳
۱
Yuto Kobayashi
Finished
۰۹:۱۵
Filip Kociuba
۱
۳
Blazej Warpas
Finished
۰۹:۳۰
Arvi Tammoja
۳
۲
Vincent Oberle
Finished
۰۹:۴۵
Vladimir Libovicky
۰
۳
Jakub Rolik
Finished
۰۹:۵۰
Dawid Stapor
۲
۳
Michal Lysakowski
Finished
۱۰:۰۰
Stapor Rafal
۳
۱
Karol Sulkowski
Finished
۱۰:۰۵
Juan Lara
۲
۳
Juan Cayuela
Finished
۱۰:۱۰
Nikolai Danilov
۲
۳
Vincent Oberle
Finished
۱۰:۱۵
Simon Matousch
۰
۳
Tomas Rein
Finished
۱۰:۲۰
Martin Kocvara
۲
۳
Ondrej Fiklik
Finished
۱۰:۲۵
Blazej Warpas
۱
۳
Adam Gdula
Finished
۱۰:۳۰
Sylwester Wloszek
۲
۳
Gala Bartlomiej
Finished
۱۰:۳۵
Pedro J. Rocamora
۳
۰
Juan Cayuela
Finished
۱۰:۴۰
Yuto Kobayashi
۰
۳
Arvi Tammoja
Finished
۱۰:۴۵
Vladimir Libovicky
۱
۳
Tomas Rein
Finished
۱۰:۵۰
Vaclav Nadvornik
۳
۱
Jonas Kulveit
Finished
۱۰:۵۵
Valois Kayque
۳
۱
Filip Kociuba
Finished
۱۱:۰۰
Bartlomiej Molka
۲
۳
Stapor Rafal
Finished
۱۱:۰۵
Ricard Sabio
-
-
Juan Lara
Finished
۱۱:۱۰
Nikolai Danilov
۰
۳
Arvi Tammoja
Finished
۱۱:۱۵
Jakub Rolik
۲
۳
Simon Matousch
Finished
۱۱:۲۰
Martin Kocvara
۲
۳
Jonas Kulveit
Finished
۱۱:۲۵
Dawid Stapor
۳
۱
Blazej Warpas
Finished
۱۱:۳۰
Sylwester Wloszek
۱
۳
Karol Sulkowski
Finished
۱۱:۳۵
Pedro J. Rocamora
۳
۲
Juan Lara
Finished
۱۱:۴۰
Vincent Oberle
۳
۱
Yuto Kobayashi
Finished
۱۱:۴۵
Vladimir Libovicky
۰
۳
Simon Matousch
Finished
۱۱:۵۰
Ondrej Fiklik
۱
۳
Vaclav Nadvornik
Finished
۱۱:۵۵
Filip Kociuba
۱
۳
Michal Lysakowski
Finished
۱۲:۰۰
Stapor Rafal
۳
۰
Gala Bartlomiej
Finished
۱۲:۰۵
Tomas Rein
۲
۳
Jakub Rolik
Finished
۱۲:۲۰
Nikolai Danilov
۰
۳
Yuto Kobayashi
Finished
۱۲:۳۰
Valois Kayque
۳
۱
Adam Gdula
Finished
۱۲:۳۰
Sylwester Wloszek
۰
۳
Stapor Rafal
Finished
۱۲:۳۵
Jonas Kulveit
۱
۳
Ondrej Fiklik
Finished
۱۲:۵۵
Dawid Stapor
۰
۳
Filip Kociuba
Finished
۱۳:۰۰
Simon Matousch
۳
۰
Vladimir Libovicky
Finished
۱۳:۰۰
Arvi Tammoja
۱
۳
Vincent Oberle
Finished
۱۳:۰۰
Bartlomiej Molka
۳
۰
Karol Sulkowski
Finished
۱۳:۰۵
Tomas Rein
۳
۰
Jakub Rolik
Finished
۱۳:۳۰
Valois Kayque
۳
۰
Blazej Warpas
Finished
۱۳:۳۰
Sylwester Wloszek
۰
۳
Bartlomiej Molka
Finished
۱۳:۳۵
Vaclav Nadvornik
۳
۱
Ondrej Fiklik
Finished
۱۳:۴۰
Yevhenii Cherkashyn
۲
۳
Heiki Magi
Finished
۱۳:۴۵
Pistora Josef
۱
۳
Jan Trefny
Finished
۱۳:۵۰
Michal Lysakowski
۰
۳
Adam Gdula
Finished
۱۴:۰۰
Karol Sulkowski
۲
۳
Gala Bartlomiej
Finished
۱۴:۰۵
Markus-Oliver Annuk
۰
۳
Mart Martin
Finished
۱۴:۱۵
Miroslav Hrncal
۲
۳
Daniel Zelezny
Finished
۱۴:۲۰
Adam Kosacky
۳
۱
Martin Dolezal
Finished
۱۴:۲۵
Dawid Stapor
۳
۱
Valois Kayque
Finished
۱۴:۳۰
Yevhenii Cherkashyn
۳
۰
Mart Martin
Finished
۱۴:۴۵
Bartlomiej Molka
۱
۳
Karol Sulkowski
Finished
۱۴:۴۵
Pistora Josef
۰
۳
Daniel Zelezny
Finished
۱۴:۵۰
Jonas Kulveit
۳
۲
Ondrej Fiklik
Finished
۱۴:۵۵
Filip Kociuba
۱
۳
Adam Gdula
Finished
۱۵:۰۰
Heiki Magi
۲
۳
Markus-Oliver Annuk
Finished
۱۵:۱۵
Stapor Rafal
۲
۳
Gala Bartlomiej
Finished
۱۵:۱۵
Jan Trefny
۳
۲
Miroslav Hrncal
Finished
۱۵:۲۰
Adam Kosacky
۲
۳
Ondrej Fiklik
Finished
۱۵:۲۵
Blazej Warpas
۳
۲
Michal Lysakowski
Finished
۱۵:۳۰
Kedzierski Piotr
۰
۳
Franciszek Jastrzebowski
Finished
۱۵:۳۵
Yevhenii Cherkashyn
۳
۲
Markus-Oliver Annuk
Finished
۱۵:۴۵
Pistora Josef
۳
۱
Miroslav Hrncal
Finished
۱۵:۵۰
Martin Dolezal
۱
۳
Jonas Kulveit
Finished
۱۵:۵۵
Gracjan Rokita
۳
۰
Wiekiera Arkadiusz
Finished
۱۶:۰۵
Blazej Warpas
۳
۲
Filip Kociuba
Finished
۱۶:۱۰
Mart Martin
۳
۲
Heiki Magi
Finished
۱۶:۱۵
Daniel Zelezny
۳
۱
Jan Trefny
Finished
۱۶:۲۰
Adam Kosacky
۳
۱
Jonas Kulveit
Finished
۱۶:۲۵
Kedzierski Piotr
۳
۲
Wiekiera Arkadiusz
Finished
۱۶:۳۵
Valois Kayque
۳
۱
Dawid Stapor
Finished
۱۶:۴۰
Pistora Josef
۳
۰
Miroslav Hrncal
Finished
۱۶:۵۵
Ondrej Fiklik
۲
۳
Martin Dolezal
Finished
۱۶:۵۵
Markus-Oliver Annuk
۳
۱
Heiki Magi
Finished
۱۷:۰۰
Zwolinski Piotr
۳
۲
Franciszek Jastrzebowski
Finished
۱۷:۰۵
Adam Gdula
۱
۳
Michal Lysakowski
Finished
۱۷:۱۰
Daniel Zelezny
۰
۳
Jan Trefny
Finished
۱۷:۲۵
Andrzej Krezel
۳
۱
Kos Pawel
Finished
۱۷:۳۰
Robert Balik
۱
۳
Zwolinski Piotr
Finished
۱۷:۳۵
Yevhenii Cherkashyn
۲
۳
Mart Martin
Finished
۱۷:۳۵
Martin Ivan
۳
۰
Eduardo Gonzales
Finished
۱۷:۴۰
Martin Dolezal
۲
۳
Ondrej Fiklik
Finished
۱۷:۴۰
Cermak Jiri
۲
۳
Petr Vrastil
Finished
۱۷:۵۰
Golaszewski Kuba
۳
۱
Matachowski Bartosz
Finished
۱۸:۰۰
Gracjan Rokita
۳
۱
Robert Balik
Finished
۱۸:۰۵
Miguel Chamorro
۳
۰
Javier Benito
Finished
۱۸:۱۰
Adam Kosacky
۳
۲
Jonas Kulveit
Finished
۱۸:۱۰
Petr Litomisky
۳
۰
Pavel Vyvial
Finished
۱۸:۲۰
Andrej Grossu
۰
۳
Tomas Vorisek
Finished
۱۸:۲۵
Gola Blazej
۳
۱
Kos Pawel
Finished
۱۸:۳۰
Kedzierski Piotr
۰
۳
Zwolinski Piotr
Finished
۱۸:۳۵
Sancho Libre
۱
۳
Eduardo Gonzales
Finished
۱۸:۴۰
Cermak Jiri
۱
۳
Pavel Vyvial
Finished
۱۸:۵۰
Strejc Filip
۳
۱
David Jicha
Finished
۱۸:۵۵
Andrzej Krezel
۳
۰
Matachowski Bartosz
Finished
۱۹:۰۰
Robert Balik
۱
۳
Wiekiera Arkadiusz
Finished
۱۹:۰۵
Martin Ivan
۳
۰
Miguel Chamorro
Finished
۱۹:۱۰
Petr Vrastil
۳
۲
Petr Litomisky
Finished
۱۹:۲۰
Andrej Grossu
۳
۲
David Jicha
Finished
۱۹:۲۵
Ucinski Rafal
۲
۳
Gola Blazej
Finished
۱۹:۳۰
Gracjan Rokita
۳
۰
Franciszek Jastrzebowski
Finished
۱۹:۳۵
Sancho Libre
۰
۳
Javier Benito
Finished
۱۹:۴۰
Cermak Jiri
۳
۰
Petr Litomisky
Finished
۱۹:۵۰
Tomas Vorisek
۳
۱
Strejc Filip
Finished
۱۹:۵۵
Golaszewski Kuba
۰
۳
Ucinski Rafal
Finished
۲۰:۰۰
Kedzierski Piotr
۱
۳
Robert Balik
Finished
۲۰:۰۵
Miguel Chamorro
۳
۰
Eduardo Gonzales
Finished
۲۰:۱۰
Pavel Vyvial
۳
۱
Petr Vrastil
Finished
۲۰:۲۰
Andrej Grossu
۱
۳
Strejc Filip
Finished
۲۰:۲۵
Andrzej Krezel
۰
۳
Gola Blazej
Finished
۲۰:۳۰
Gracjan Rokita
۳
۱
Zwolinski Piotr
Finished
۲۰:۳۵
Sancho Libre
۰
۳
Miguel Chamorro
Finished
۲۰:۴۰
David Jicha
۳
۲
Tomas Vorisek
Finished
۲۰:۵۵
Cermak Jiri
۳
۱
Petr Litomisky
Finished
۲۱:۰۰
Ucinski Rafal
۳
۲
Matachowski Bartosz
Finished
۲۱:۰۰
Wiekiera Arkadiusz
۳
۱
Franciszek Jastrzebowski
Finished
۲۱:۰۵
Martin Ivan
۳
۰
Javier Benito
Finished
۲۱:۱۰
Pavel Vyvial
۱
۳
Petr Vrastil
Finished
۲۱:۳۰
Golaszewski Kuba
۰
۳
Kos Pawel
Finished
۲۱:۳۰
Kedzierski Piotr
۱
۳
Gracjan Rokita
Finished
۲۱:۳۵
Sancho Libre
۰
۳
Martin Ivan
Finished
۲۱:۴۰
Andrej Grossu
۰
۳
David Jicha
Finished
۲۱:۴۵
Tomas Krejci
۱
۳
Andrei Knazik
Finished
۲۱:۵۰
Andrzej Krezel
۰
۳
Ucinski Rafal
Finished
۲۲:۰۰
Robert Balik
۲
۳
Franciszek Jastrzebowski
Finished
۲۲:۰۵
Javier Benito
۳
۲
Eduardo Gonzales
Finished
۲۲:۱۰
Tomas Vorisek
۳
۱
Strejc Filip
Finished
۲۲:۱۵
Petr Priscak
۳
۰
Vojtech Sanc
Finished
۲۲:۲۰
Jan Hendrych
۱
۳
Adam Kosacky
Finished
۲۲:۲۵
Golaszewski Kuba
۱
۳
Gola Blazej
Finished
۲۲:۳۰
Zwolinski Piotr
۳
۱
Wiekiera Arkadiusz
Finished
۲۲:۳۵
Javier Benito
۱
۳
Eduardo Gonzales
Finished
۲۲:۵۰
Tomas Krejci
۲
۳
Vojtech Sanc
Finished
۲۲:۵۰
Brozek Michal
۳
۱
Martin Dolezal
Finished
۲۲:۵۵
Matachowski Bartosz
۱
۳
Kos Pawel
Finished
۲۳:۰۰
Wiekiera Arkadiusz
۳
۱
Franciszek Jastrzebowski
Finished
۲۳:۰۵
Martin Ivan
۰
۳
Miguel Chamorro
Finished
۲۳:۲۰
Andrei Knazik
۲
۲
Petr Priscak
inprogress
۲۳:۲۰
Jan Hendrych
۱
۲
Martin Dolezal
inprogress
۲۳:۲۵
Andrzej Krezel
۰
۳
Golaszewski Kuba
Finished
۲۳:۳۰
Gracjan Rokita
۱
۲
Zwolinski Piotr
inprogress
۲۳:۳۵
Czech Republic
TT Star Series
Florian Bourrassaud
۳
۰
Constantino Cappuccio
Finished
۰۰:۳۰
Carlos Muhlbach
۳
۱
Tomas Koldas
Finished
۰۱:۰۰
Eusebio Vos
۲
۳
Ondrej Kveton
Finished
۰۹:۳۰
Akito Itagaki
۳
۰
Allegranza Giacomo
Finished
۱۰:۰۰
Anton Limonov
۳
۱
Max Hedbom
Finished
۱۰:۳۰
Simon Belik
۳
۱
Barry Berben
Finished
۱۱:۰۰
Eusebio Vos
۳
۰
Allegranza Giacomo
Finished
۱۱:۳۰
Akito Itagaki
۱
۳
Anton Limonov
Finished
۱۲:۰۰
Simon Belik
۱
۳
Ondrej Kveton
Finished
۱۲:۳۰
Max Hedbom
۳
۱
Barry Berben
Finished
۱۳:۰۰
Eusebio Vos
۱
۳
Anton Limonov
Finished
۱۳:۳۰
Simon Belik
۳
۲
Allegranza Giacomo
Finished
۱۴:۰۰
Ondrej Kveton
۰
۳
Barry Berben
Finished
۱۴:۳۰
Barry Berben
۳
۰
Simon Belik
Finished
۱۶:۰۰
Jakub Kaucky
۱
۳
Adam Szudi
Finished
۱۷:۳۰
Florian Bourrassaud
۲
۳
Tomas Koldas
Finished
۱۸:۳۰
Guillaume Alcayde
۳
۱
Constantino Cappuccio
Finished
۱۹:۰۰
Jakub Kaucky
۰
۳
Carlos Muhlbach
Finished
۱۹:۳۰
Guillaume Alcayde
۱
۳
Adam Szudi
Finished
۲۰:۳۰
Tomas Koldas
۲
۳
Constantino Cappuccio
Finished
۲۱:۰۰
Jakub Kaucky
۲
۳
Florian Bourrassaud
Finished
۲۱:۳۰
Guillaume Alcayde
۰
۳
Carlos Muhlbach
Finished
۲۲:۰۰
Adam Szudi
۳
۰
Constantino Cappuccio
Finished
۲۲:۳۰
World
Ping Pong Point
Volodymyr Andrievskiy
۳
۲
Goncharov Oleksandr
Finished
۰۸:۱۷
Skorokhod Sergiy
۰
۳
Volodymyr Kononikhin
Finished
۰۸:۴۷
Zhukov Sviatoslav
۱
۳
Goncharov Oleksandr
Finished
۰۹:۱۷
Volodymyr Andrievskiy
۳
۱
Skorokhod Sergiy
Finished
۰۹:۴۷
Zhukov Sviatoslav
۱
۳
Volodymyr Kononikhin
Finished
۱۰:۱۷
Skorokhod Sergiy
۰
۳
Goncharov Oleksandr
Finished
۱۰:۴۷
Volodymyr Andrievskiy
۲
۳
Volodymyr Kononikhin
Finished
۱۱:۱۷
Zhukov Sviatoslav
۳
۲
Skorokhod Sergiy
Finished
۱۱:۴۷
Volodymyr Kononikhin
۳
۲
Goncharov Oleksandr
Finished
۱۲:۱۷
Zhukov Sviatoslav
۲
۳
Volodymyr Andrievskiy
Finished
۱۲:۴۷
Goncharov Oleksandr
۰
۳
Zhukov Sviatoslav
Finished
۱۳:۲۷
Volodymyr Kononikhin
۲
۳
Volodymyr Andrievskiy
Finished
۱۳:۵۷
Oleksandr Leonenko
۰
۳
Bezkrovnyi Oleh
Finished
۱۵:۱۷
Manko Viktor
۳
۰
Roiland Dmytro
Finished
۱۵:۴۷
Oleksandr Leonenko
۳
۲
Roiland Dmytro
Finished
۱۶:۱۷
Manko Viktor
۳
۱
Bezkrovnyi Oleh
Finished
۱۶:۴۷
Oleksandr Leonenko
۳
۲
Manko Viktor
Finished
۱۷:۱۷
Roiland Dmytro
۱
۳
Bezkrovnyi Oleh
Finished
۱۷:۴۷
Manko Viktor
۳
۱
Oleksandr Leonenko
Finished
۱۸:۱۷
Bezkrovnyi Oleh
۳
۱
Roiland Dmytro
Finished
۱۸:۴۷
Bezkrovnyi Oleh
۳
۲
Manko Viktor
Finished
۱۹:۱۷
Roiland Dmytro
۳
۰
Oleksandr Leonenko
Finished
۱۹:۴۷
Bezkrovnyi Oleh
۳
۱
Oleksandr Leonenko
Finished
۲۰:۱۷
Roiland Dmytro
۳
۱
Manko Viktor
Finished
۲۰:۴۷
Belarus
Liga Pro
Vasily Ermolenko
۱
۳
Aleksandr Kazak
Finished
۰۸:۳۰
Nikolai Muroveiko
۰
۳
Chertkov Dmitrii Aleksandrovich
Finished
۰۹:۰۰
Aleksandr Kazak
۳
۱
Nikolai Muroveiko
Finished
۰۹:۳۰
Vasily Ermolenko
۳
۰
Nikolai Muroveiko
Finished
۱۰:۳۰
Aleksandr Kazak
۳
۱
Chertkov Dmitrii Aleksandrovich
Finished
۱۱:۰۰
Bokovoi Iurii Gennadevich
۳
۱
Vladislav Pashkevich
Finished
۱۲:۳۰
Sergei Gus
۲
۳
Bokovoi Iurii Gennadevich
Finished
۱۴:۰۰
Vladislav Pashkevich
۲
۳
Sergei Gus
Finished
۱۵:۰۰
Andrey Pontus
۳
۱
Petr Kernoga
Finished
۱۶:۳۰
Andrei Kopchinskii
۱
۳
Sergei Lysakovskii
Finished
۱۷:۰۰
Petr Kernoga
۲
۳
Andrei Kopchinskii
Finished
۱۷:۳۰
Sergei Lysakovskii
۳
۰
Andrey Pontus
Finished
۱۸:۰۰
Andrey Pontus
۳
۲
Andrei Kopchinskii
Finished
۱۸:۳۰
Petr Kernoga
۱
۳
Sergei Lysakovskii
Finished
۱۹:۰۰
Serdiuk Sergei
۲
۳
Dmitrii Kulesha
Finished
۲۰:۳۰
Aleksandr Dekhtiarenko
۲
۳
Konstantin Atomanchik
Finished
۲۱:۰۰
Dmitrii Kulesha
۳
۱
Aleksandr Dekhtiarenko
Finished
۲۱:۳۰
Konstantin Atomanchik
۱
۳
Serdiuk Sergei
Finished
۲۲:۰۰
Serdiuk Sergei
۳
۰
Aleksandr Dekhtiarenko
Finished
۲۲:۳۰
Dmitrii Kulesha
۳
۲
Konstantin Atomanchik
Finished
۲۳:۰۰
Poland
Superliga
Patryk Zatowka
۱
۳
Takuya Jin
Finished
۱۸:۳۰